Operacja kręgosłupa - Katowice

Operacje kręgosłupa

Dzięki szerokiej współpracy EUROKLINIKI z polskimi i zagranicznymi firmami dostarczającymi nam implanty kręgosłupowe oferujemy możliwość przeprowadzenia całej gamy małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych kręgosłupa.

Zabiegi wykonuje doświadczony zespół neurochirurgów specjalizujący się w MISS (Minimal Invasive Spine Surgery): dr n. med. Mariusz Maliszewski oraz dr n. med. Krzysztof Majchrzak.

Gwarantujemy jedne z najniższych cen w Polsce!

Rodzaje zabiegów kręgosłupa wykonywane w EUROKLINICE:

  • Nukleoplastyka szyjna i lędźwiowa – przezskórne leczenie niewielkich przepuklin jądra miażdżystego metodą koblacji. Sprzęt amerykańskiej firmy ArthroCare.
  • Plastyka krążka międzykręgowego preparatem DiscoGel – nowatorska metoda przezskórnej terapii dysków szyjnych i lędźwiowych.
  • Mikrodiscektomia lędźwiowa – „klasyczne” usunięcie wypadniętego fragmentu jądra miażdżystego bądź rozległej przepukliny.
  • Mikrodiscektomia lędźwiowa ze stabilizacją kręgosłupa TLIF i przeznasadową. Stosujemy klatki międzykręgowe typu TLIF Carlif: nowatorski produkt polskiej firmy Lfc. W Euroklinice wykorzystujemy wyłącznie systemy do przezskórnej techniki implantowania śrub przeznasadowych i łączących prętów: Matrix amerykańskiej firmy DePuy Synthes oraz Pioneer.
  • Dynamiczna stabilizacja międzywyrostkowa kręgosłupa lędźwiowego – odbarczenie stenozy kanału kręgowego. W Euroklinice stosujemy – w zależności od wskazań –  trzy rodzaje wsporników międzywyrostkowych: amerykańskiej firmy DePuy Synthes: StenoFix; DIAM (Medtronic) oraz Bac Jac amerykańskiej firmy Pioneer. Dodatkowo wykonujemy małoinwazyjne odbarczenie kanału kręgowego metodą „over the top”.
  • Discektomia szyjna. W Euroklinice stosujemy implanty amerykańskiej firmy Pioneer – klatki międzytrzonowe wykonane z nanokrystalicznego hydroxyapatylu Nanoss C oraz ruchome protezy krążka międzykręgowego typu Nunec.
  • Wertebroplastyka – zabieg wypełniania trzonu złamanego kręgu specjalnym cementem kostnym o bardzo wysokiej lepkości i niskiej temperaturze polimeryzacji.
  • Zewnątrzoponowe blokady lecznicze w odcinku lędźwiowym – podanie do kanału kręgowego z dojścia międzywyrostkowego, bądź przez otwór międzykręgowy silnych leków przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych.
  • Blokady okołostawowe i okołokorzeniowe w odcinku szyjnym – ostrzyknięcie lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi stawów międzykręgowych i sąsiadujących korzeni nerwowych.
  • Zabiegi neurochirurgiczne łagodnych nowotworów kręgosłupa i kanału kręgowego oraz wad wrodzonych rdzenia kręgowego, z wykorzystaniem mikroskopu (Czytaj więcej…)(Czytaj więcej…)

Po każdym zabiegu operacyjnym przeprowadzonym na kręgosłupie niezbędna jest odpowiednia i rozpoczęta bezpośrednio po operacji rehabilitacja. Przyspiesza ona powrót pełnej sprawności pacjenta, zmniejsza dolegliwości pooperacyjne, poprawia gojenie się rany operacyjnej. Realizację takiej pooperacyjnej rehabilitacji można przeprowadzić w Centrum Terapii Kręgosłupa w Jaworznie, z którym współpracujemy.

Centrum Terapii Kręgosłupa Oferta Centrum Terapii Kręgosłupa skierowana jest do wszystkich osób poważnie myślących o zdrowiu i aktywności, a także tych, którzy z powodu bólów kręgosłupa, głowy czy kończyn (narządu ruchu) nie mogą cieszyć się urokami życia. Bogaty zakres działalności Centrum Terapii Kręgosłupa obejmuje przede wszystkim kompleksowe podejście do zachowawczego leczenia schorzeń kręgosłupa. W oparciu o nowoczesną wiedzę neuro-ortopedyczną, spondyliatryczną i fizjoterapeutyczną oferujemy wdrożenie adekwatnej i indywidualnej dla każdego pacjenta terapii.

Uwaga! W przypadku operacji przeprowadzanych dla pacjentów zagranicznych konieczny jest dłuższy (do 10-14 dni) pobyt w Polsce, w celu bezpiecznego i całkowitego zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzaną operacją.

Zobacz także:

{IMAGE_ALT}

Zabiegi neurochirurgiczne łagodnych nowo...

Neurochirurgia jest specjalizacją wymagającą dużej precyzyjności, dlatego połączenie umiejętności doświadczonego...

{IMAGE_ALT}

Neurochirurgia

Bóle kręgosłupa już w XX wieku stały się chorobą nowoczesnej cywilizacji. Bóle...

{IMAGE_ALT}

Diagnostyka USG

Dzięki zakupieniu nowoczesnego aparatu USG lekarze zatrudnieni w NZOZ EUROKLINIKA mogą...

{IMAGE_ALT}

Dyskopatia

Dyskopatia jest to patologiczny stan krążka międzykręgowego charakteryzujący się nieprawidłowym przemieszczeniem...

{IMAGE_ALT}

Medycyna klasyczna

Od kilku lat w  EUROKLINICE wykonywane są zabiegi medyczne uwzględniające inne, nie tylko estetyczne potrzeby...

{IMAGE_ALT}

Implant dysku – DiscoGel

Przepuklina dysku W następstwie wypadku lub powtarzającego się wysiłku, pierścień (znajdujący się...

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020