Dyplomy i certyfikaty

Podczas swojej długoletniej kariery zawodowej dr Jerzy Wilgus uczetniczył w kilkuset zjazdach, sympozjach naukowych, spotkaniach branżowych w Polsce i na całym świecie. Poniżej przedstawiamy wybrane dyplomy i certyfikaty uzyskane przez lata pracy doktora Jerzego Wilgusa.

 1. 1st Symposium of Microsurgery – Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery – Wrocław 1988
 2. XVII Podyplomowy Kurs “Techniki Mikrochirurgii i chirurgii ręki” – Wrocław 1991
 3. Workshop of Plastic and Reconstructive Surgery – Medical University of Łódź, 1993
 4. The 2-nd Polish Course on Aesthetic Surgery – Gdańsk 1997
 5. Kurs Chirurgii Estetycznej – 1999
 6. Exoderm method of non surgical face lift – 1999
 7. Seminarium „Zarządzanie Marketingowe w pracy menedżera służby zdrowia”
 8. Business Consulting, Warszawa 2000
 9. Sympozjum Oparzenia 2000 – Poznań
 10. International  Symposium for Plastic Surgeons  „Aesthetic Breastsurgery – Update” – Department of Plastic Surgery – Wilhelminespital, Wiedeń 2001
 11. EURAPS International Course – Face lift Experties and Controversy, Wiedeń 200
 12. Certyfikat w zakresie stosowania preparatów: Kosmopeel, Strechpeel, Les felins, Dr Alain Tenenbaum, Warszawa 2004
 13. 4th Symposium of Plastic Surgeons – Bielsko-Biała 2004
 14. Obsługa aparatu do elektrochirurgii – EMED, Opacz 2005
 15. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Wisła 2005
 16. Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wykonywanego zawodu a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – EUROMRDIC, Katowice 2005
 17. VI Konferencja “Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej” – Poznań 2006
 18. Mezoterapia – wskazania kliniczne, wybór substancji czynnych, techniki aplikacji, postępowanie po zabiegu oraz utrzymanie uzyskanych rezultatów – Fenice 2006
 19. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – Łódź 2009
 20. Program Szkoleniowy Skulptra – 2009
 21.  Laser Lypolysis and Endovenous workshop – COLLTOUCH, Praga 2009
 22. Międzynarodowy Kurs – Chirurgia Onkoplastyczna: Chirurgia radiofalowa, chirurgia piersi, przeszczepianie tłuszczu z wykorzystaniem komórek macierzystych – Artimed, Gdańsk 2009
 23. Certyfikat stosowania implantów piersiowych firmy MENTOR H/S
 24. Manufacturing Plant Tour and Educational Symposium, MENTOR, Leiden – Holandia
 25. Certyfikat Jakości ISO – Katowice 2016

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020