Projekty unijne

1. Zapytanie ofertowe NR 1/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w celu wyłonienia dostawcy sprzętu ICT do telemedycyny (pobierz).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego NR 1/EUROKLINIA/RPOWSL.3.2/2021 (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 1/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w trybie rozeznania rynku (pobierz).

2. Zapytanie ofertowe NR 2/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w celu wyłonienia dostawcy usług informatycznych do uruchomienia usług telemedycyny (pobierz).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego NR 2/EUROKLINIA/RPOWSL.3.2/2021 (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 2/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w trybie rozeznania rynku (pobierz).

3. Zapytanie ofertowe NR 3/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w celu wyłonienia dostawcy mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 3/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2021 w trybie zasady konkurencyjności (pobierz).

4. Zapytanie ofertowe NR 4/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/1/2022 w celu wyłonienia dostawcy łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych (pobierz).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego NR 4/EUROKLINIA/RPOWSL.3.2/1/2022 (pobierz).

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego NR 4/EUROKLINIA/RPOWSL.3.2/1/2022 (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 4/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/1/2022 w trybie rozeznania rynku (pobierz).

5. Zapytanie ofertowe NR 5/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2/2022 na dostawę usług marketingowych w postaci przygotowania i udostępnienia 3 bilbordów przez 3 miesiące ekspozycji w Katowicach (pobierz).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego NR 5/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2/2022 (pobierz).

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego NR 5/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2/2022 (pobierz).

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego NR 5/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2/2022 (pobierz).

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego NR 5/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/2/2022 w trybie rozeznania rynku (pobierz).

6. Zapytanie ofertowe NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 na dostawę usług marketingowych dla projektu (pobierz).

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 (pobierz).

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 (pobierz).

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 (pobierz).

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 – częśc II – BILBORDY, w trybie rozeznania rynku (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 6/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/3/2022 – część I – MATERIAŁY DRUKOWANE, część III – MARKETING W INTERNECIE, w trybie rozeznania rynku (pobierz).

7. Zapytanie ofertowe NR 7/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/4/2022 w celu wyłonienia dostawcy urządzenia do liposukcji wspomaganej ultradżwiękami (pobierz).

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego NR 7/EUROKLINIKA/RPOWSL.3.2/4/2022, w trybie zasady konkurencyjności (pobierz).

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020