USG tarczycy

USG tarczycy

USG tarczycy to badanie obrazowe, które pozwala ocenić budowę i wielkość narządu oraz wykryć wszelkie nieprawidłowości w obrębie tarczycy. Dzięki przeprowadzeniu badania ultrasonograficznego można też ocenić stan okolicznych węzłów chłonnych i potwierdzić lub wykluczyć obecność chorób tarczycy. Wynik badania ultrasonografii tarczycy umożliwia wykrycie guzków, zmian ogniskowych w obrębie szyi i innych struktur umiejscowionych na różnych płaszczyznach. Wykonanie badania USG tarczycy to możliwość wczesnego wykrycia także poważnych chorób, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie właściwej terapii i zastosowanie skutecznego leczenia.

Jak przygotować się do USG tarczycy?

Przebieg badania USG tarczycy nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest ono bezbolesne i nieinwazyjne. Do wykonania USG tarczycy wystarczy jedynie odsłonić szyję i zdjąć ewentualną biżuterię.

Na czym polega USG tarczycy?

Tarczyca jest narządem, który swoim kształtem przypomina motyla. Narząd złożony jest z dwóch płatów połączonych cieśnią. Ultrasonografia jest badaniem, które wykonuje lekarz. Czas badania za pomocą ultrasonografu to zazwyczaj 10-15 minut. Odbywa się ono w pozycji leżącej. Po odsłonięciu szyi lekarz pokrywa miejsce, w którym znajduje się tarczyca specjalnym żelem, a następnie przykłada głowicę urządzenia do badanego miejsca.

Poprzez żel fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości odbijają się od poszczególnych struktur, dzięki czemu na ekranie monitora możliwe jest wyświetlenie obrazu w oparciu o uzyskane dane w postaci echa fal. W trakcie badania lekarz wielokrotnie przesuwa głowicę po badanym obszarze, co jest całkowicie bezbolesne. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje opis poszczególnych struktur i ewentualnych zmian.

Wskazania do wykonania badania USG tarczycy

Choć badanie USG tarczycy nie wymaga szczególnego przygotowania, jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, pozwala wykryć i zdiagnozować bardzo dużo schorzeń. Często stanowi też uzupełnienie dokumentacji medycznej w przypadku, gdy wykryto nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. Warto pamiętać, że skierowanie na badanie USG nie musi oznaczać zaawansowanych chorób tarczycy. Jest ono jednak bardzo dokładną metodą zbadania gruczołu, dzięki czemu pacjent może zostać zdiagnozowany prawidłowo.

Badanie ultrasonograficzne tarczycy zlecane jest m.in. w przypadku: objawów niedoczynności tarczycy, takich jak spadek masy ciała, suchość skóry, bladość, spadek potliwości czy problemy z koncentracją. Badanie USG tarczycy zalecane jest również w diagnostyce nadczynności tarczycy. Wskazaniem bywa tu przyrost masy ciała, nadmierna senność, nadmierna potliwość, drżenie rąk, ogólne rozdrażnienie i kołatanie serca. Ponadto USG tarczycy wykonuje się w sytuacji, gdy:

  • w badaniu palpacyjnym stwierdzono powiększenie gruczołu lub obecność guzków,
  • należy poddać ocenie szyjne węzły chłonne,
  • podejrzewana jest choroba Hashimoto lub Graves'a Basedova,
  • pacjent cierpi na duszności niezwiązane z chorobą dróg oddechowych,
  • występują problemy z przełykaniem bez wyraźnej przyczyny,
  • konieczna jest kontrola stanu gruczołu po wcześniejszych stanach zapalnych i występowaniu zmian ogniskowych,
  • przy nieprawidłowych wynikach w badaniach hormonalnych,
  • przy podejrzeniu nowotworu tarczycy.

Badanie USG tarczycy wykonywane jest również po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych w celu sprawdzenia obecnego stanu gruczołu. Pozwala ono potwierdzić skuteczność zabiegu oraz ocenić wygląd, kształt oraz objętość tarczycy.

Co wykrywa USG tarczycy?

Badanie USG tarczycy pozwala na określenie zmian w obrębie tarczycy, obecności guzków i innych nieprawidłowości. Lekarz z powodzeniem dostrzec może nierówne granice i nieregularny kształt narządu, mikrozwapnienia czy wzmożone przepływy, co jest podstawą do dalszego diagnozowania pacjenta i skierowania na wykonanie np. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej i innych badań.

Jak często powinno się wykonywać USG tarczycy?

Badanie USG okolic tarczycy należy wykonać w każdym przypadku, gdy zostanie ono zalecone przez specjalistę. Przebieg badania nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych ani nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla pacjenta, natomiast pozwala ustalić przyczynę wielu problemów zdrowotnych, które dezorganizują codzienne funkcjonowanie.

Warto pamiętać, że dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu i wykryciu różnego rodzaju zmian czy chorób możliwe jest wdrożenie natychmiastowego leczenia. To szczególnie ważne w przypadku poważnych schorzeń, takich jak np. guzy i zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym. Im wcześniejsze rozpoznanie, tym większa szansa na całkowite wyleczenie i możliwie najmniej inwazyjną metodę terapii.

W przypadku, gdy tarczyca nie daje na co dzień niepokojących objawów oraz nie występują na co dzień dolegliwości wymienione we wskazaniach do USG, badanie ultrasonograficzne powinno się wykonać raz na 3 lata. Pozwoli to zadbać o właściwy stan gruczołu i skorygować ewentualne odstępstwa od normy.

W Euroklinice badanie USG tarczycy wykonuje radiolog dr Katarzyna Wandasiewicz, która ma ogromne doświadczenie i wiedzę. Badanie przeprowadzane jest w komfortowych i przyjaznych warunkach.

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020