Lekarze i pielęgniarki

Dyr. ds. medycznych NZOZ EUROKLINIKA

dr Jerzy Wilgus – chirurg plastyczny

NZOZ EUROKLINIKA – lekarze:

dr n. med. Karolina Mikuś-Zagórska – chirurg plastyczny
dr Andrzej Tomczyk – chirurg plastyczny
dr Krystyna Jaworska – anestezjolog
dr Joanna Gębka – anestezjolog
doc. dr hab. n. med. Jan Włoch – onkolog
dr Marcin Nagórski – ortopeda
dr Mariusz Maliszewski – neurochirurg
doc. dr hab. n. med. Krzysztof Majchrzak – neurochirurg
dr Katarzyna Wandasiewicz – radiolog

NZOZ EUROKLINIKA – personel medyczny:

Grażyna Bugno – pielęgniarka odddziałowa
Agata Kościuszko – pielęgniarka odddziałowa
Beata Czubała – pielęgniarka
Halina Sadek – pielęgniarka
Aleksandra Wągrowska – pielęgniarka
Bogumiła Stompel – pielęgniarka
Małgorzata Wołoch – fizjoterapeuta
Anna Ligęza – recepcjonistka
Olga Kostrzewska-Cichoń – manager kliniki

dr Jerzy Wilgus
dr Karolina Mikuś-Zagórska
doc. Jan Włoch
dr Marcin Nagórski
dr Krystyna Jaworska
dr Krzyszfot Majchrzak
dr Mariusz Maliszewszki
Halina Sadek
Malgorzata-Woloch
Agata Kościuszko
Beata Czubała
Bogumiła Stompel
dr Joanna Gębka
Grażyna Bugno

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020